Bà Rịa Vũng Tàu: Báo cáo tình hình xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh(03/05/2024)

Sáng 02/5, Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Tập thể UBND tỉnh để nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình xây dựng Kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch tỉnh).

Tìm theo ngày :