Bắc Giang: Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm(09/04/2024)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp (CCN) Phương Sơn - Đại Lâm, huyện Lục Nam và huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500.

Tìm theo ngày :