Triển vọng ngành xây dựng Việt Nam nhìn từ cuốn sách Thập kỷ vàng - Trang sử mới(03/07/2020)

Thập kỷ vàng - Trang sử mới là tên cuốn sách của ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình do Nhà xuất bản Trẻ phát hành vừa ra mắt.

Tìm theo ngày :