Bắc Kạn: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022(28/01/2022)

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam (21/4) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tìm theo ngày :