Tổng quan hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp(22/09/2023)

Đánh giá tổng quan hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch, xây dựng công trình dân dụng và công trình công nghiệp Việt Nam để thấy được những tồn tại trong hệ thống văn bản cũng như việc áp dụng trong thực tế. Từ đó, có những đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, nhằm hoàn thiện bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng đáp ứng được yêu cầu về quản lý nhà nước và các hoạt động trong xây dựng, hướng tới các tiêu chí xanh, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

 

12345...9
Tìm theo ngày :