Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 3/2022(16/02/2022)

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Thành lập Tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra

- Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Chính phủ ban hành Nghị Quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

  - Chính phủ ban hành Nghị Quyết đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.

  - Thủ tướng Chính phủ có Quyết định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương”, do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

  - Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022.

  - Bộ Xây dựng có Quyết định về việc phân công nhiệm vụ giám định tư pháp xây dựng cho các đơn vị thuộc Bộ.

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Yên Lư, tỉnh Bắc Giang

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ các phân khu chức năng của Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025

  - Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

  - Chính phủ ban hành Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

  - Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025”

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  - Bộ Xây dựng ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ

  - Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

  - Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2021 - 2030

   

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035

  - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị” do ngân hàng thế giới tài trợ

  - Thủ tướng ban hành Chỉ thị về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040

  - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022

  - Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021 - 2030

  - Thủ tướng Chính phính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  - Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị Về việc đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

  - Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 của Bộ

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000

  - Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

  - Phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

  - Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040

  - Thông tư hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

  - Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tân Lập, tỉnh Long An

  - Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  - Thủ tướng ban hành Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

  - Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19

  - Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước” giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Xây dựng

<<1...3456...35>>
Tìm theo ngày :