Giải đáp vướng mắc về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thứ ba, 02/04/2024 16:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 515/BQLDA8-KTKH ngày 29/2/2024 của Ban quản lý dự án 8 - Bộ Giao thông vận tải về việc giải đáp vướng mắc về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1437/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

Theo nội dung của công văn, Ban Quản lý dự án 8 được Bộ Giao thông vận tải thành lập. Ban Quản lý dự án 8 căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Xây dựng 2014 “Căn cứ quy mô, tính chất, nguồn vốn sử dụng và điều kiện thực hiện dự án đầu tư xây dựng, người quyết định đầu tư quyết định áp dụng một trong các hình thức tổ chức quản lý dự án sau: a) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực; b) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án; c) Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc; d) Tổ chức tư vấn quản lý dự án.” Nội dung và phạm vi quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với các hình thức tổ chức quản lý dự án nêu trên, thực hiện theo quy định tại Điều 66 Luật Xây dựng 2014.

Việc lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1437/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)