Hướng dẫn xác định chi phí đầu tư xây dựng

Thứ hai, 18/03/2024 16:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

­­­­­­Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 16/CV-HTNL ngày 03/02/2024 của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Hạ tầng và Năng lượng điện về việc hướng dẫn xác định chi phí chung trong xây lắp đường dây, trạm biến áp.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 1153/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Nội dung văn bản số 16/CV-HTNL chưa nêu cụ thể nguồn vốn thực hiện dự án nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể. Trường hợp, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với công trình nêu tại văn bản số 16/CV-HTNL thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Thông tư số 11/2021/TT-BXD thì chi phí chung được xác định trên chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của chi phí xây dựng, lắp đặt của công trình đã được quy định tại Bảng 3.2 và được điều chỉnh theo quy định tại mục II.1.2.3 Phụ lục III Thông tư số 11/2021/TT-BXD.

Việc áp dụng, vận dụng hệ thống định mức xây dựng được quy định tại khoản 3 Điều 136 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1153/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)