Hướng dẫn về giá trị phần hạ tầng kỹ thuật phân bổ vào chi phí phát triển đối với khu đất nhà ở xã hội để xác định giá đất theo phương pháp thặng dư

Thứ hai, 18/03/2024 16:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/3/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 1151/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn về giá trị phần hạ tầng kỹ thuật phân bổ vào chi phí phát triển đối với khu đất nhà ở xã hội để xác định giá đất theo phương pháp thặng dư.

1. Việc xác định giá đất thực hiện theo các quy định pháp luật về đất đai và các quy định pháp luật có liên quan khác.

2. Điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi phí phát triển (trong phương pháp thặng dư) bao gồm chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Trách nhiệm đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trách nhiệm hoàn trả/khấu trừ chi phí đã đầu tư đối với quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội bàn giao cho Nhà nước đã được quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận căn cứ các quy định của pháp luật áp dụng cho Dự án, quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để xác định chi phí phát triển đối với khu đất nhà ở xã hội cho phù hợp, đúng quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1151/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)