Hướng dẫn về ngành, nghề kinh doanh bất động sản

Thứ sáu, 26/01/2024 16:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 425/BXD-QLN gửi Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam hướng dẫn về ngành, nghề kinh doanh bất động sản.

Theo đó, tại khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định:

“1. Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản;…nhằm mục đích sinh lợi”.

Tại Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 75 của Luật Đầu tư năm 2020) quy định:

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản quy định các trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản không bắt buộc phải có các điều kiện quy định tại Điều 4 của Nghị định này bao gồm:

5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng thuộc quyền sở hữu hợp pháp, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

6. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng bất động sản do mình đầu tư xây dựng mà không phải là dự án đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh theo quy định của pháp luật”.

Do vậy, đề nghị Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam đối chiếu quy định nêu trên với hồ sơ pháp lý của tài sản để thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 425/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)