Hướng dẫn áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng

Thứ ba, 07/11/2023 15:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5090/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn về áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình để xác định giá đất cụ thể.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, suất vốn đầu tư xây dựng là mức chi phí cần thiết cho một đơn vị tính theo diện tích, thể tích, chiều dài hoặc công suất hoặc năng lực phục vụ của công trình theo thiết kế, là căn cứ để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng.

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình được Bộ Xây dựng công bố là một trong những cơ sở để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng công trình, theo phương pháp được quy định tại pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo từng thời kỳ.

Suất vốn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng công bố gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, một số khoản mục chi phí khác và thuế giá trị gia tăng cho các chi phí nêu trên. Trong đó, thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% (là khoản lợi nhuận dự kiến trước của doanh nghiệp xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng).

Pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng không hướng dẫn sử dụng suất vốn đầu tư để xác định giá đất cụ thể. Việc sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình để xác định chi phí phát triển trong phương án định giá đất (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5090/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)