Lấy ý kiến Hồ sơ, tài liệu Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ ba, 25/04/2023 16:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng - Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định xin gửi tới các đồng chí Hồ sơ, tài liệu Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (viết tắt là Quy hoạch) đã bổ sung, hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng thẩm định quy hoạch họp ngày 22/02/2023 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Chủ tịch HĐTĐ tại văn bản số 1345/VPCP-CN ngày 03/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia và văn bản số 2424/VPCP-CN ngày 10/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về các kiến nghị, đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch.

Để đảm bảo tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng đề nghị các đồng chí gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ Xây dựng trước ngày 05/5/2023 (sau thời gian này, đồng chí nào không có ý kiến thì được coi như đồng ý với Hồ sơ, tài liệu quy hoạch).

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:

Hồ sơ, tài liệu Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Ban Quản lý quy hoạch - Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)