Hướng dẫn việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi công trình Trạm xử lý nước thải thuộc khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2

Thứ hai, 19/09/2022 17:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/9/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4190/BXD-HTKT gửi Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc hướng dẫn việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi công trình Trạm xử lý nước thải thuộc khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Dự án Khu đô thị Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 được Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép đầu tư dự án tại Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 05/4/2011 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 11/6/2020, trong đó hạng mục Trạm xử lý nước thải thuộc dự án khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2. Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng “Đối với dự án có công năng phục vụ hỗn hợp, thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng được xác định theo chuyên ngành quản lý quy định tại Điều 109 Nghị định này đối với công năng phục vụ của công trình chính của dự án hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án có nhiều công trình chính”. Theo đó, việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi công trình Trạm xử lý nước thải thực hiện theo dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2; nhóm dự án xác định theo nhóm dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2.

Trường hợp xác định Trạm xử lý nước thải là dự án riêng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP “Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định đối với dự án từ nhóm B trở lên, dự án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng thuộc chuyên ngành quản lý theo quy định…”, và quy định tại Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, dự án nhóm C là công trình không thuộc danh mục công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng. Theo đó, thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cúu khả thi công trình Trạm xử lý nước thải thuộc người quyết định đầu tư.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4190-BXD-HTKT_19092022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4190/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)