Hướng dẫn việc nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng do thay đổi thiết kế

Thứ năm, 15/09/2022 16:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/9/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4150/BXD-KTXD gửi Ban quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng về việc hướng dẫn việc nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng do thay đổi thiết kế.

Theo đó, việc nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ hợp đồng và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 542/BQLBTĐB-QLDA thì hợp đồng đã ký theo hình thức đơn giá cố định và được thi công từ 26/7/2021 đến 23/6/2023 thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Đối với những khối lượng công việc nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký do điều chỉnh thiết kế mà trong hợp đồng chưa có thỏa thuận về đơn giá hoặc nguyên tắc, phương pháp xác định đơn giá để thực hiện các công việc này thì các bên phải thỏa thuận, thống nhất trước khi thực hiện theo đúng quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4150-BXD-KTXD_15092022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4150/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)