Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh

Thứ tư, 21/09/2022 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 685/BDN ngày 29/7/2022. Nội dung kiến nghị như sau: “Đề nghị quy định thửa đất xây dựng nhà biệt thự trong các khu quy hoạch xây dựng mới phải có diện tích không nhỏ hơn 150 m2 (hoặc … m2) bổ sung vào mục 5.4 dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung thiết kế, cụ thể “5.4 Thửa đất xây dựng nhà ở riêng lẻ trong các khu quy hoạch xây dựng mới phải có diện tích không nhỏ hơn 50 m2, không nhỏ hơn 150 m2 hoặc (…m2) đối với nhà biệt thự”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4262/BXD-KHCN xin trả lời như sau:

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri để chỉ đạo Ban soạn thảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu thiết kế là Viện Kiến trúc quốc gia để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo TCVN đảm bảo phù hợp thực tiễn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4262/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)