Thông báo đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2023 và giai đoạn 03 năm (2023-2025)

Thứ năm, 16/06/2022 17:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/6/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2166/BXD-VP về việc thông báo đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2023 và giai đoạn 03 năm (2023-2025).

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ Xây dựng được cấp có thẩm quyền giao, Bộ Xây dựng đề nghị như sau:

1. Các đơn vị đã được Bộ Xây dựng giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trong năm 2022 đề nghị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, số kinh phí đã giải ngân đến hết ngày 30/6/2022 (theo mẫu Phụ lục 1 kèm theo công văn này), nêu các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Các đơn vị nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường trong năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của Bộ Xây dựng (biểu tổng hợp theo mẫu Phụ lục 2 kèm theo công văn này).

Các nhiệm vụ, dự án đề xuất triển khai thực hiện trong năm 2023 phải lập Thuyết minh đề cương chi tiết theo mẫu Phụ lục 4 và tổng hợp danh mục kế hoạch đề xuất các nhiệm vụ, dự án của đơn vị theo Phụ lục 3 (Công văn hướng dẫn đăng ký đề xuất nhiệm vụ, dự án và các biểu Phụ lục được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, tại địa chỉ: https://moc.gov.vn, mục Thông báo hoặc http://khcnmt.xaydung.gov.vn/).

Công văn báo cáo, thuyết minh đề cương chi tiết và danh mục đề xuất các nhiệm vụ, dự án sự nghiệp môi trường môi trường năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 đề nghị gửi về Bộ Xây dựng (đầu mối là Vụ Khoa học công nghệ và môi trường) trước ngày 30/6/2022. Ngoài công văn và bản in biểu tổng hợp danh mục, thuyết minh đề cương chi tiết các nhiệm vụ, dự án đề xuất có đóng dấu, đề nghị gửi file vào địa chỉ email: dinhchinhloi@moc.gov.vn; CC: loibxd77@gmail.com.

Mọi thông tin cần thiết liên hệ: Ông Đinh Chính Lợi - Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng; Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: Cơ quan: 024.39760271, máy lẻ 122; Di động: 0983140200.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2166-BXD-VP_2022.docx
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2166/BXD-VP.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)