Tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật về quản lý chất lượng và an toàn thi công xây dựng công trình thuộc Đề án 1511

Thứ tư, 28/11/2018 09:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

TT
Tên tài liệu
Ghi chú
1
Giáo trình đào tạo nghiệp vụ về kiểm định công trình xây dựng
 
2
Giáo trình đào tạo nghiệp vụ về quan trắc công trình xây dựng
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
Quy trình nghiệm thu, thử nghiệm, kiểm định đánh giá chất lượng hệ mặt dựng nhôm kính
 
10
Quy trình kiểm định và thử tải đối với giàn không gian kết cấu thép khẩu độ lớn
 
11
Giáo trình phục vụ huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng
 
12
 
13
Đường link
14
Đường link
15
Đường link
16
Đường link
17
Bản tin Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng số 07
 
18
Bản tin Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng số 08
 
19
Bản tin Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng số 09
 
20
Bản tin Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng số 10
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)