Hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

Thứ sáu, 09/11/2012 17:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 154/BXD-HĐXD hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì việc xem xét về thiết kế cơ sở của dự án là do các cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện. Các nội dung tham gia ý kiến thiết kế cơ sở bao gồm:

- Xem xét sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng (nếu địa điểm xây dựng dự án đã có quy hoạch chi tiết được duyệt) hoặc tổng mặt bằng dự án được phê duyệt (đối với trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt) của chính địa điểm xây dựng dự án chứ không phải tất cả quy hoạch khác trong khu vực của dự án.

- Xem xét sự phù hợp của việc kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực, là xem xét sự phù hợp việc đấu nối điện; cấp, thoát nước; đường dây thông tin, điện thoại, đường bộ, … của dự án tới các công trình nêu trên ngoài hàng rào dự án.

- Xem xét các nội dung khác.

Đối với dự án liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của các cơ quan khác thì theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, cơ quan đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan này để tổng hợp, đánh giá trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự án.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 154/BXD-HĐXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 154 BXD-HDXD 07-11-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)