Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc xác định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình

Thứ sáu, 29/12/2017 15:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
 Ngày 20/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 190/BXD-HĐXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc xác định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 103 Luật Xây dựng 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị. Ủy ban nhân dân tỉnh được phân cấp cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của các cơ quan này. Do đó, theo quy định của Luật Xây dựng và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân tỉnh Cà Mau về việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau thì Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho các công trình xây dựng cấp I, cấp II, công trình xây dựng trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị (bao gồm cả nhà ở riêng lẻ).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 190/BXD-HĐXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_190-BXD-HDXD_20122017.docxTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)