Hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Thứ sáu, 05/06/2015 16:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 04/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 42/BXD-QLN hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

1. Qua nghiên cứu các trường hợp mà Sở Xây dựng nêu tại 02 công văn thì đều có liên quan đến đối tượng được mua và giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Do đó, căn cứ vào Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, việc xử lý các trường hợp này thực hiện như sau:

a) Về đối tượng được mua và điều kiện nhà ở thuộc diện được bán thì thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Về giá bán nhà ở cũ thì căn cứ vào thời điểm Nhà nước bố trí sử dụng nhà ở để áp dụng giá bán, cụ thể là:

- Trường hợp được Nhà nước bố trí sử dụng nhà ở trước ngày 05/7/1994 thì giá bán nhà ở cũ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

- Trường hợp được Nhà nước bố trí sử dụng nhà ở từ ngày 05/7/1994 đến trước ngày 19/01/2007 thì giá bán nhà ở cũ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

- Trường hợp được Nhà nước bố trí sử dụng nhà ở từ ngày 19/01/2007 thì thực hiện giải quyết theo quy định pháp luật về quản lý tài sản nhà đất thuộc sở hữu nhà nước.

2. Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đối chiếu quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP với hồ sơ cụ thể của từng trường hợp nhà ở nêu tại các công văn nêu trên để báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết theo đúng quy định./.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 42/BXD-QLN.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 42 BXD-QLN_04062015.signed.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)