Hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên việc rà soát, bổ sung công tác phân loại đô thị đối với khu vực thành lập thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Thứ ba, 15/11/2016 10:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 14/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 2549/BXD-PTĐT hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên việc rà soát, bổ sung công tác phân loại đô thị đối với khu vực thành lập thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Thị trấn Bần Yên Nhân mở rộng gồm 06/13 đơn vị hành chính của huyện Mỹ Hào đã đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV theo Quyết định số 1588/QĐ-BXD ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Căn cứ nội dung Công văn số 2466/UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên, khu vực dự kiến thành lập thị xã Mỹ Hào có ranh giới bao gồm toàn bộ huyện Mỹ Hào.

Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá chất lượng khu vực dự kiến thành lập thị xã Mỹ Hào trình Bộ Xây dựng xem xét quyết định công nhận phân loại đô thị theo quy định tại khoản 3, Điều 14 Nghị quyết số 1210/2016/NQUBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2549/BXD-PTĐT.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_2549-BXD-PTDT_14112016.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)