Nâng cấp đô thị thị trấn Đồng Đăng của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Thứ ba, 09/10/2012 17:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 08/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 1737/BXD-PTĐT gửiỦy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc nâng cấp đô thị thị trấn Đồng Đăng như sau:

1. Về sự cần thiết phải nâng cấp thị trấn Đồng Đăng và các cơ sở pháp lý: Việc nâng loại thị trấn Đồng Đăng lên đô thị loại IV phù hợp với điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch vùng liên tỉnh và quy hoạch vùng tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cũng đã tổ chức lập và phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đồng Đăng giai đoạn 2020 và tầm nhìn 2025 (Quyết định 95/QĐ-UBND ngày 31/01/2012), tổ chức lập Đề án 358/ĐA-UB ngày 25/05/2004 về dự kiến thành lập thị xã Đồng Đăng cũng như nỗ lực thực hiện đầu tư xây dựng thị trấn nhằm đạt các tiêu chuẩn đô thị loại IV. Đây là những căn cứ và cơ sở pháp lý cần thiết cho việc nâng loại thị trấn Đồng Đăng.

2. Về phạm vi ranh giới: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Đăng với phạm vi nghiên cứu dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã bao gồm thị trấn Đồng Đăng và 07 xã mở rộng với diện tích khoảng 158,1 km2, dân số khoảng 30.977 người. Để chuẩn bị cho việc nâng cấp thị trấn Đồng Đăng và vùng mở rộng trở thành thị xã, cần thiết lập đề án đề nghị công nhận thị trấn Đồng Đăng mở rộng đạt các tiêu chuẩn đô thị loại IV, trong đó các tiêu chuẩn cần được đánh giá trên toàn khu vực mở rộng, không tính riêng đối với khu vực thị trấn hiện hữu.

3. Các tiêu chuẩn ưu tiên: Thị trấn Đồng Đăng là đô thị miền núi, biên giới, cửa khẩu, do vậy, được áp dụng các tiêu chuẩn phân loại đô thị theo quy định tại Điều 15 của Nghị định 42/2009/NĐ-CP về Phân loại đô thị.

4. Về quy trình thực hiện đề án nâng cấp:

Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về điều kiện công nhận loại cho các đô thị mở rộng địa giới hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo tổ chức lập đề án đề nghị công nhận thị trấn Đồng Đăng mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, trình Bộ Xây dựng quyết định công nhận.

Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 62/2011/NĐ-CP ngày 26/07/2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn, sau thời gian xây dựng đồng bộ ít nhất 1 năm kể từ ngày được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức lập đề án thành lập thị xã Đồng Đăng, trình Bộ Nội vụ thẩm định trước khi trình Chính phủ quyết định.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1737/BXD-PTĐT.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 1737 BXD-PTDT 08-10-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)