Lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014-2020

Thứ sáu, 26/02/2016 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 19/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 07/BXD-PTĐT gửi Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014-2020.

Theo đó, chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Lâm Đồng được lập là cơ sở cho việc xác định các mục tiêu đầu tư phát triển đô thị theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp quy hoạch, kế hoạch; làm cơ sở đánh giá nâng loại đô thị đối với hệ thống đô thị toàn tỉnh Lâm Đồng. Do đó, việc lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh là cần thiết.

Về nguyên tắc, Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh phải phù hợp với Chương trình phát triển đô thị quốc gia và được lập cho từng giai đoạn 5 năm và ưu tiên giai đoạn đầu (5 năm và hàng năm). Chương trình phát triển đô thị phải phù hợp với nội dung và khung thời gian Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và khả năng huy động nguồn lực thực tế tại địa phương.

Đối với trường hợp của tỉnh Lâm Đồng: Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh được lập đồng thời với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh. Do đó, Bộ Xây dựng thống nhất với kiến nghị của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng tại công văn số 37/SXD-HTKT ngày 12/01/2016. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo việc lập Chương trình phát triển toàn tỉnh Lâm Đồng trên nguyên tắc nội dung của Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh phải thống nhất với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng và các quy hoạch khác có liên quan.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 07/BXD-PTĐT.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)