Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với dự án Khu nhà ở Cán bộ - Công nhân viên Nhà máy lọc dầu Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 10/10/2016 09:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 10/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2206/BXD-PTĐT gửiỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với dự án Khu nhà ở Cán bộ - Công nhân viên Nhà máy lọc dầu Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

1. Căn cứ hồ sơ dự án Khu nhà ở Cán bộ - Công nhân viên Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt tại các Quyết định số 294/QĐ-BQL ngày 29/10/2010 và số 29/QĐ-BQL ngày 11/01/2012 của Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất), đây là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị. Dự án được xem xét để chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. Theo đó, khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

2. Các khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, như sau:

- Khu vực được xem xét, thực hiện chuyển quyền sử dụng đất phải được đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, bao gồm: các công trình dịch vụ và các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở;

- Các lô đất được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất để người dân tự xây dựng nhà ở không thuộc các vị trí sau: nằm trong địa bàn các quận nội thành của các đô thị loại đặc biệt; khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan; khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; nằm tại mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị.

3. Hiện tại, dự án chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, do đó đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định. Sau khi dự án đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng sẽ xem xét, cho ý kiến khu vực cụ thể được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở của dự án.

Hồ sơ dự án xin ý kiến Bộ Xây dựng cần thể hiện rõ khu vực dự án đã đầu tư xây dựng hạ tầng, ranh giới cụ thể các khu vực đề xuất xin chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2206/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)