Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng tại dự án Khu dân cư nhà ở, khách sạn, căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ 2 tháng 9, TP Đà Nẵng

Thứ hai, 13/06/2016 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày10/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1113/BXD-PTĐT gửi UBND thành phố Đà Nẵng về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng tại dự án Khu dân cư nhà ở, khách sạn, căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ 2 tháng 9, TP Đà Nẵng.

Theo đó, căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP; chủ trương phân cấp quản lý cho UBND thành phố Đà Nẵng theo văn bản số 3067/VPCP-KTTH ngày 05/5/2016 của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ: Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ); Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng); Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án (Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng); Nội dung Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án được duyệt tại Quyết định số 1307/QĐ-UBND, nội dung Thiết kế đô thị và Quy định quản lý kiến trúc xây dựng tại dự án được duyệt tại Quyết định số 2240/QĐ-UBND và hồ sơ dự án.

* Đối với 56 lô đất có vị trí mặt tiền tuyến đường 2 tháng 9: Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP điều chỉnh trường hợp người dân tự xây dựng nhà ở, không quy định đối với trường hợp nhà phố kết hợp buôn bán. Do đó, đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng căn cứ các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, yêu cầu quản lý kiến trúc cảnh quan của khu vực để xem xét giải quyết đề nghị của dự án.

* Đối với 55 lô đất còn lại: Các lô đất này tiếp giáp tuyến đường có cổng bảo vệ, là tuyến đường nội bộ của dự án. Do đó, Bộ Xây dựng thống nhất việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất phải được đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV, các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan và ý kiến nêu tại công văn này, kiểm tra quyền sử dụng đất của chủ đầu tư phù hợp với khu vực đề xuất xin chuyển quyền sử dụng đất, xem xét quyết định theo thẩm quyền khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở; chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra giám sát chặt chẽ người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1113/BXD-PTĐT.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_1113-BXD-PTDT_10062016.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)