Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương về khoảng cách an toàn về môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn

Thứ tư, 20/03/2019 09:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 19/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 05/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn về khoảng cách an toàn về môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn.

Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD quy định tại Khoản 20, Mục 1.2 về khoảng cách an toàn về môi trường (ATVMT): là khoảng cách an tòan để bảo vệ nguồn nước, từ nguồn phát thải (trạm bơm, nhà máy xử lý nước thải, hồ sinh học, khu liên hợp xử lý chất thải rắn, bãi chôn lấp chất thải rắn, nghĩa trang, lò hỏa táng, công trình sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp...) đến các công trình hạ tầng xã hội. Tại Điểm 5, Khoản 6.1.2 , Mục 6.1 của QCXDVN 01:2008/ BXD quy định về khoảng cách ATVMT như sau: “Nhà máy xử lý chất thải rắn (đốt có xử lý khí thải, sản xuất phân hữu cơ): khoảng cách ATVMT nhỏ nhất giữa nhà máy xử lý chất thải rắn đến chân các công trình xây dựng khác là ≥500m”. Việc xác định khoảng cách ATVMT của Nhà máy xử lý chất thải rắn đến các khu dân cư lân cận và các công trình khác (công trình hạ tầng xã hội) áp dụng theo các quy định nêu trên.

Theo quy định tại Khoản 22 Điều 3 Luật Xây dựng và Phụ lục I Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng quy định, nghĩa trang (nghĩa địa) thuộc loại công trình hạ tầng kỹ thuật. Điểm 4, Khoản 6.1.3, Mục 6.1 của QCXDVN 01:2008/BXD quy định về khoảng cách ATVMT nhỏ nhất từ nghĩa trang đến đường bao khu dân cư, trường học, bệnh viện, công sở....và trong vùng ATVMT của nghĩa trang được thực hiện các hoạt động canh tác nông, lâm nghiệp, được xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật như giao thông, thủy lợi, tuyến và trạm điện, hệ thống thoát nước, truyền tải xăng dầu... Do đó, từ Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và phát điện tại xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đến các nghĩa trang (nghĩa địa) trong khu vực không quy định khoảng cách tối thiểu.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 05/BXD-HTKT.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_05-BXD-HTKT_19032019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)