Chủ trương sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn Thành phố Cao Bằng

Thứ tư, 30/01/2019 10:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã có công văn số 4028/UBND-GT ngày 06/12/2018 xin ý kiến Bộ Xây dựng về chủ trương sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn Thành phố Cao Bằng.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn số 193/BXD-HTKT ngày 29/01/2019 trả lời như sau:

Việc sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông cần thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật Giao thông đường bộ 2008 và Điều 25c Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Tùy thuộc vào điều kiện đặc thù của đô thị, tính chất đường phố, vị trí hè phố, lòng đường được phép sử dụng tạm thời ngoài mục đích giao thông phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 8, Khoản 9 Mục IV Phần 2 Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị, trong đó yêu cầu về chiều rộng lòng đường như sau:

- Đối với đường hai chiều: Lòng đường tối thiểu là 10,5m thì cho phép để xe một bên; tối thiểu là 14,0m thì cho phép để xe hai bên.

- Đối với đường một chiều: Lòng đường tối thiểu là 7,5m thì cho phép để xe bên phải phần xe chạy.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 193/BXD-HTKT.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_193-BXD-HTKT_29012019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)