Ủy quyền cho Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công các công trình thuộc Nhà máy xử lý chất thải tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán

Thứ tư, 27/02/2019 16:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 25/02/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 04/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công các công trình thuộc Nhà máy xử lý chất thải tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán.

Theo văn bản số 6068/SXD-PTĐT-HTKT, Dự án Nhà máy xử lý chất thải tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã đi vào hoạt động từ năm 2013 với tổng công suất xử lý là 245 tấn/ngày (trong đó, chất thải rắn sinh hoạt là 110 tấn/ngày, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại là 135 tấn/ngày) do Công ty Cổ phần Thương mại - Xây dựng Đa Lộc làm chủ đầu tư.

Ngày 12/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1249/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán. Nội dung điều chỉnh một phần diện tích đất cây xanh cách ly thành hố chôn rác trơ có diện tích khoảng 2.842m2 và thực hiện đầu tư xây dựng bổ sung hạng mục này. Theo quy định, dự án thuộc công trình cấp I, thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công do Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thực hiện.

Xét thấy dự án nêu trên đã triển khai đi vào hoạt động, hạng mục đầu tư xây dựng hố chôn lấp có quy mô nhỏ, kết cấu đơn giản,… Do đó, căn cứ khoản 4 và khoản 12, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc ủy quyền cho Sở chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công hạng mục công trình bổ sung hố chôn lấp rác trơ thuộc dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán tại văn bản 6068/SXD-PTĐT-HTKT nêu trên. Thời gian ủy quyền sau khi kết thúc thời gian thẩm định (thời gian thẩm định được quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng).

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm bố trí đủ nhân lực, có năng lực chuyên môn phù hợp để thực hiện thẩm định đúng quy định của pháp luật và gửi thông báo kết quả thẩm định về Bộ Xây dựng để quản lý và theo dõi.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 04/BXD-HTKT.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_04-BXD-HTKT_25022019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)