Điều chỉnh danh mục Nhà máy nước trong Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 của UBND tỉnh Kiên Giang

Thứ hai, 17/07/2017 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 03/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1500/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh danh mục nhà máy nước trong Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Kiên Giang đến năm 2025. 

1. Theo Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 dự báo đến năm 2025 vùng tỉnh Kiên Giang có nhu cầu cấp nước tăng thêm khoảng 135.000 m3/ngđ. Trong đó, nhu cầu cấp nước của vùng Rạch Giá (vùng 1), tỉnh Kiên Giang được giải quyết bằng việc nâng công suất nhà máy nước Rạch Giá thêm 20.000 m3/ngđ (từ công suất 50.000 m3/ngđ lên 70.000 m3/ngđ) và xây dựng mới Nhà máy nước Nam Rạch Giá công suất 20.000 m3/ngđ (đến năm 2020) và 40.000 m3/ngđ (đến năm 2025). Trong Quy hoạch này chưa đề cập đến Dự án nhà máy nước Bắc Rạch Giá.

2. Theo Quy hoạch Cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 08/11/2016, xác định nhu cầu cấp nước tăng thêm của tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 dự kiến được đáp ứng từ 02 nhà máy nước vùng liên tỉnh (Sông Hậu 2 và Sông Hậu 3).

Theo Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 08/11/2016 của Thủ tướng Chỉnh phủ, đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức rà soát, điều chỉnh Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Kiên Giang nhằm đáp ứng nhu cầu cấp nước thực tế của địa phương, cân đối quy mô công suất, phạm vi cấp nước của các nhà máy nước hiện hữu, các nhà máy nước dự kiến xây dựng có tính đến giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, phù hợp với Quy hoạch Cấp nước vùng ĐBSCL theo quy định.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1500/BXD-HTKT. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)