Thẩm định thiết kế xây dựng mốc quốc giới Việt Nam – Lào

Thứ sáu, 14/10/2016 09:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 14/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2252/BXD-HTKT gửi Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Thanh Hóa về thẩm định thiết kế xây dựng mốc quốc giới Việt – Lào.

Tại Khoản 3, Điều 6 Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào quy định “Trưởng ban Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh chỉ định đơn vị lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (thiết kế bản vẽ thi công và dự toán), thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện” phù hợp với thiết kế điển hình được Bộ Xây dựng ban hành. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Thanh Hóa thực hiện công tác thẩm định thiết kế, dự toán công trình theo quy định nói trên để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện xây dựng mốc giới theo kế hoạch đã được thỏa thuận của hai nước.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2252/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)