Hướng dẫn việc giám sát chất lượng nước sạch, trách nhiệm của các ngành trong quá trình kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất và cung cấp nước của nhà máy nước tái sử dụng Khu công nghiệp Tam Thăng

Thứ năm, 28/03/2019 09:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 27/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 06/BXD-HTKT gửi Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam hướng dẫn việc giám sát chất lượng nước sạch, trách nhiệm của các ngành trong quá trình kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất và cung cấp nước của nhà máy nước tái sử dụng Khu công nghiệp Tam Thăng.

1. Việc điều chỉnh Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016, khuyến khích sử dụng nước sạch hợp lý, tiết kiệm và tái sử dụng nước cho các mục đích khác.

2. Hiện nay, trong các văn bản pháp luật hiện hành chưa quy định việc tái sử dụng nước trong khu công nghiệp làm nguồn nước đầu vào để sản xuất nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Vì vậy, để tái sử dụng nước trong khu công nghiệp phục vụ cho mục đích sinh hoạt và việc ứng dụng công nghệ xử lý nước phải được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận; đồng thời chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt phải đảm bảo phù hợp với QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Bộ Y tế ban hành tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

3. Về thẩm định phương án giá nước sạch từ nước đã qua sử dụng trong khu công nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT/BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 và ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 885/BTC-QLG ngày 18/01/2019 đã gửi quý cơ quan. Trong trường hợp không có quy định định mức sản xuất nước sạch từ nước tái sử dụng của các khu công nghiệp, căn cứ Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước, đề nghị Sở Xây dựng của địa phương chủ trì xây dựng định mức sản xuất nước sạch trình UBND tỉnh quyết định áp dụng, đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi, kiểm tra.

4. Về trách nhiệm của các ngành có liên quan trong quá trình kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất và cung cấp nước của đơn vị cấp nước, thực hiện theo quy định tại Điều 60 của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sử đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 06/BXD-HTKT.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_06-BXD-HTKT_27032019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)