Thực hiện Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch đối với Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai

Thứ năm, 21/07/2016 12:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 20/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 22/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai về việc thực hiện Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Nghị định số 117/2007/NĐ-CP quy định tại Điều 1 “các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn và các khu công nghiệp”;

Quy định hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh được giải thích tại khoản 8 Điều 2 “Hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh là một hệ thống bao gồm các công trình khai thác, xử lý nước, mạng lưới đường ống cung cấp nước sạch”.

2. Đối với hệ thống cung cấp nước, bao gồm có công đoạn xử lý nước (tối thiểu xử lý sơ bộ bằng công trình lắng cặn hoặc sử dụng hóa chất,…) nhằm bảo đảm chất lượng nước đáp ứng yêu cầu sử dụng cho khu công nghiệp là một hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh, thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP (quy định tại khoản 8 Điều 2). Việc đề xuất doanh nghiệp khác đầu tư hệ thống cung cấp nước cho khu công nghiệp Tằng Loỏng là không phù hợp với quy định khoản 1 Điều 32 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP “mỗi vùng phục vụ cấp nước chỉ do một đơn vị cấp nước thực hiện dịch vụ cấp nước”. Mặt khác, việc đầu tư phát triển cấp nước cần phải thực hiện theo quy hoạch cấp nước khu công nghiệp và thị trấn Tằng Loỏng đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 1594/QĐ.UBND ngày 10/6/2008 và các quy hoạch có liên quan khác.

3. Trong trường hợp Công ty Cổ phần Cấp nước Lào Cai (là đơn vị được UBND tỉnh Lào Cai giao thực hiện dịch vụ cấp nước cho khu công nghiệp Tằng Loỏng tại Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 15/01/2008) không đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng dịch vụ và phát triển cấp nước như theo thỏa thuận dịch vụ cấp nước, Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai để điều chỉnh vùng phục vụ cấp nước làm cơ sở huy động các doanh nghiệp khác tham gia đầu tư.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 22/BXD-HTKT.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_22-BXD-HTKT_20072016.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)