Ủy quyền thẩm định và nghiệm thu dự án Nhà máy xử lý chất thải tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thứ sáu, 07/06/2019 15:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 16/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ủy quyền thẩm định và nghiệm thu dự án Nhà máy xử lý chất thải tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Dự án Nhà máy xử lý chất thải tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai có công suất xử lý 240 tấn/ngày là công trình cấp I, tuy nhiên các hạng mục công trình của dự án có kết cấu công trình cơ bản (móng bê tông cốt thép; khung kèo thép, cao 01 tầng, diện tích xây dựng từ 1.500-2.000 m2) và đều từ cấp III trở xuống. Theo quy định thì thẩm quyền thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình của dự án nêu trên thuộc cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Xây dựng.

Căn cứ khoản 4 và khoản 12, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; căn cứ vào quy mô cấp công trình và đặc thù của dự án như nội dung nêu tại văn bản số 5785/UBND-CNN ngày 23/5/2019, Bộ Xây dựng nhất trí để cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ ủy quyền cho Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng. Kết quả thẩm định và kiểm tra công tác nghiệm thu phải được gửi về cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 16/BXD-HTKT.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_16-BXD-HTKT_06062019.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)