Phối hợp thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

Thứ hai, 14/08/2017 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 14/8/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1873/BXD-HTKT gửi các đơn vị liên quan về việc phối hợp thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật 

Theo đó, tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, Thủ tướng Chính phủ giao: “Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch liên quan đến xây dựng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm rõ những nội dung bảo vệ môi trường và từng công trình bảo vệ môi trường; rà soát kiểm tra việc tuân thủ quy hoạch chi tiết đối với các dự án lớn; rà soát định mức, chi phí cho bảo vệ môi trường trong tổng mức đầu tư của dự án”, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017.

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành rà soát công tác lập và triển khai các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực quản lý cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, chất thải rắn tại các thành phố trực thuộc Trung ương, các tỉnh/thành phố thuộc Vùng kinh tế trọng điểm, lưu vực sông. Đề nghị UBND các tỉnh/thành phố phối hợp thực hiện.

1. Nội dung rà soát bao gồm

a) Công tác quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

Thực trạng triển khai công tác lập, thẩm định các quy hoạch: Cấp nước, thoát nước, xử lý CTR và nghĩa trang tại các địa phương (Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, Quy hoạch chi tiết xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật).

Việc thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường đã được phê duyệt theo quy hoạch (Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược), việc triển khai đầu tư xây dựng, vận hành các công trình bảo vệ môi trường và tuân thủ theo các quy hoạch đã được phê duyệt.

b) Quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng

Rà soát các Quy hoạch chi tiết, Dự án công trình đầu mối hạ tầng và sự phù hợp với quy hoạch chung về quy mô sử dụng đất, phạm vi phục vụ, tính chất, các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật với quy hoạch chuyên ngành được duyệt…

Việc thực hiện nội dung bảo vệ môi trường đã được phê duyệt (ĐTM), các công trình bảo vệ môi trường theo yêu cầu đối với loại dự án đã được phê duyệt.

2. Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các thành phố trực thuộc Trung ương, các tỉnh/thành phố thuộc Vùng kinh tế trọng điểm, lưu vực sông rà soát, tổng hợp báo cáo một số nội dung, cụ thể như sau:

Tổng hợp các số liệu về công tác lập, triển khai Quy hoạch chuyên ngành cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, chất thải rắn và nghĩa trang từ khi Luật Xây dựng năm 2003 được ban hành. (Bảng, biểu báo cáo được gửi kèm văn bản này).

Đánh giá việc áp dụng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật (Luật, Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn chuyên ngành…) trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chuyên ngành cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang.

Tổng hợp đánh giá hiệu quả việc thực hiện công tác quy hoạch chuyên ngành cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang, những thuận lợi, khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị.

Rà soát các định mức, chi phí cho hoạt động bảo vệ môi trường trong tổng mức đầu tư dự án thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt.

Báo cáo gửi về Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng trước ngày 15/9/2017 để tổng hợp. Đề nghị gửi file mềm về địa chỉ Email: anhduc.moc@gmail.com.

 

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1873/BXD-HTKT. 

Tài liệu đính kèm bài viết
1873.rarTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)