Hướng dẫn áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

Thứ hai, 31/05/2021 16:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1993/BXD-TTr gửi Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu; Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên về việc hướng dẫn áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.

Theo đó, pháp luật về xây dựng và xử lý vi phạm hành chính hiện nay không quy định biện pháp cắt điện, cắt nước là biện pháp ngăn chặn trong xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

Hiện nay, theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, Bộ Xây dựng đang chủ trì soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ, những bất cập trong quá trình thực thi Nghị định số 139/2017/NĐ-CP trong đó có quy định về thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của thanh tra xây dựng và công chức được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, đánh giá và kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với pháp luật và thực tiễn.

Để đảm bảo hiệu quả quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu và Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên căn cứ tình hình thực tế để báo cáo, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn và các quy định pháp luật có liên quan, đề xuất các biện pháp cần thiết để ngăn chặn và xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng theo quy định pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1993-BXD-TTr_31052021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1993/BXD-TTr.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)