Về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

Thứ tư, 07/05/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/5, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 669/QĐ-BXD Công nhận các cơ sở đào tạo sau là các cơ sở được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ và Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng:

1. Trung tâm Đào tạo-Nghiên cứu khoa học tổ chức và quản lý;

2. Công ty cổ phần định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế;

Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; tuân thủ các quy định tại Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ, Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và pháp luật có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trung tâm Tin học

Nguồn: Quyết định 669/QĐ-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)