Công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

Thứ hai, 21/04/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 21 tháng 4 năm 2008 Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 567/QĐ-BXD Công nhận các cơ sở đào tạo sau là các cơ sở được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ và Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng:

1. Trường Đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Trường Đại học Tây Đô;

3. Công ty cổ phần Đào tạo và Tư vấn Đầu tư Nam Long;

4. Công ty cổ phần Đào tạo và Tư vấn Đầu tư xây dựng Hà Nội;

5. Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Thủ Đô;

6. Hội Thẩm định giá Việt Nam;

7. Viện Quản trị Doanh nghiệp;

8. Công ty địa ốc Sài Gòn Thương tín;

9. Công ty cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh chủ.

Công nhận 06 cơ sở đào tạo đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản và đã được đưa lên Website của Bộ Xây dựng, bao gồm:

1. Trung tâm Tư vấn về đầu tư và thị trường bất động sản-Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam Được tổ chức đào tạo từ ngày 14/1/2008;

2. Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực Hùng Vương-Chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hoàng Linh Được tổ chức đào tạo từ ngày 14/1/2008;

3. Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán-Học viện Tài chính Được tổ chức đào tạo từ ngày 16/1/2008;

4. Khoa bất động sản và Địa chính-Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Được tổ chức đào tạo từ ngày 25/1/2008;

5. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Được tổ chức đào tạo từ ngày 25/1/2008;

6. Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính V.Impac Được tổ chức đào tạo từ ngày 25/1/2008.

Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; tuân thủ các quy định tại Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ, Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và pháp luật có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trung tâm Tin học

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)