Quy định việc bán, giao, chuyển giao DN 100% vốn nhà nước

Thứ năm, 01/01/2015 09:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Ảnh minh họa

Nghị định này quy định về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (công ty TNHH một thành viên), doanh nghiệp 100% vốn của công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, nhóm công ty (công ty thành viên) có công ty mẹ hoạt động dưới hình thức công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; bán đơn vị hạch toán phụ thuộc của công ty TNHH một thành viên, công ty thành viên.

Điều kiện áp dụng

Theo Nghị định, bán công ty TNHH một thành viên, công ty thành viên (gọi tắt là bán doanh nghiệp) không phụ thuộc vào quy mô vốn nhà nước trong 2 trường hợp:

1- Thuộc diện bán doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

2- Thuộc diện cổ phần hóa trong Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nhưng không thực hiện cổ phần hóa được.

Bán các đơn vị hạch toán phụ thuộc của công ty TNHH một thành viên, công ty thành viên thuộc diện bán bộ phận doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động và khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ của bộ phận doanh nghiệp còn lại.

Giao công ty TNHH một thành viên, công ty thành viên cho tập thể người lao động (gọi tắt là giao doanh nghiệp) khi đáp ứng 3 điều kiện: 1- Giá trị tổng tài sản ghi trên sổ kế toán dưới 15 tỷ đồng; 2- Không có lợi thế về đất đai; 3- Thuộc diện giao doanh nghiệp trong Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chuyển giao công ty TNHH một thành viên, công ty thành viên (gọi tắt là chuyển giao doanh nghiệp) phải đáp ứng 3 điều kiện:

1- Là doanh nghiệp hoạt động trong những ngành, lĩnh vực kinh doanh chính hoặc có liên quan chặt chẽ tới ngành, lĩnh vực kinh doanh chính của tập đoàn kinh tế, tổng công ty, nhóm công ty tiếp nhận chuyển giao.

2- Không thuộc diện giải thể hoặc mất khả năng thanh toán.

3- Thuộc diện chuyển giao doanh nghiệp trong Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc được Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở thỏa thuận và đề nghị của bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao.

Không được bán lại doanh nghiệp trong thời gian quy định của hợp đồng

Nghị định nêu rõ, người mua, người nhận giao doanh nghiệp không được bán lại doanh nghiệp trong thời gian quy định của hợp đồng.

Tài sản của doanh nghiệp khi thực hiện bán, giao, chuyển giao được tính bằng giá trị. Giá trị của doanh nghiệp thực hiện bán được tính theo giá thực tế trên thị trường. Giá trị của doanh nghiệp thực hiện giao được tính theo giá trị trên sổ kế toán đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

Thứ tự ưu tiên trong lựa chọn phương thức bán doanh nghiệp: Bán đấu giá có kế thừa công nợ; bán đấu giá không kế thừa công nợ; bán thỏa thuận trực tiếp có kế thừa công nợ; bán thỏa thuận trực tiếp không kế thừa công nợ. Ưu tiên bán cho tập thể người lao động trong doanh nghiệp nếu tập thể người lao động trong doanh nghiệp trả giá bằng người mua khác trong lần đấu giá cuối cùng.

Nghị định cũng quy định nguyên tắc chuyển giao doanh nghiệp; phương tiện thanh toán khi mua doanh nghiệp; các khoản chi phí thực tế, hợp lý và cần thiết cho việc bán, giao, chuyển giao doanh nghiệp.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2015.

Theo : chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)