Phê duyệt Kế hoạch năm 2015 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ hai, 02/02/2015 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 16/01, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 30/QĐ-BXD về việc Phê duyệt Kế hoạch năm 2015 các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Xây dựng gồm hai nhiệm vụ:

1. Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng giai đoạn 2016-2020 – Mục tiêu của kế hoạch là Xác định được các tác động nghiêm trọng của BĐKH đến hoạt động phát triển của Ngành và đề xuất chương trình, nhiệm vụ triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016-2020.

2. Nghiên cứu định hướng phát triển vật liệu và sản phẩm xây dựng xanh ở Việt Nam – Mục tiêu của kế hoạch là Phát triển các sản phẩm xây dựng xanh, bền vững.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 30/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)