Quảng Trị: Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024

Thứ năm, 16/05/2024 15:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn 2147/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; các chủ đầu tư; Công ty Điện lực Quảng Trị; các chủ quản lý, vận hành công trình tháp (trụ) viễn thông, truyền hình, pa nô, biển quảng cáo và các đơn vị sử dụng cần trục tháp trên địa bàn tỉnh về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024.

Để đảm bảo an toàn, phòng ngừa và hạn chế các sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2024, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị chủ đầu tư, quản lý sử dụng các công trình khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, thông qua hoạt động chuyên môn, thi hành công vụ, thường xuyên tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân liên quan nhằm phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão; tổ chức kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã đề ra, chỉ huy lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời, ứng phó hiệu quả với bão, lũ, lụt xảy ra tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai phù hợp với địa phương theo 04 tài liệu hướng dẫn đã được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị và trang Thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, gồm: Hướng dẫn nhà an toàn phòng, chống bão lũ; Hướng dẫn phân loại nhà an toàn; Khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình; Quy trình kiểm định các công trình anten thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình.

Chủ động kiểm tra, phát hiện các dấu hiệu mất an toàn các công sở làm việc, đặc biệt là các cấu kiện trên cao. Khi phát hiện công trình, hạng mục công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng thực hiện xử lý theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Đối với các công trình tháp (trụ) viễn thông, truyền hình: Yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý, vận hành các công trình: tháp (trụ) viễn thông, truyền hình khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Báo cáo chi tiết số lượng công trình đang quản lý, khai thác, sử dụng theo phân cấp công trình, thời gian đưa vào sử dụng và vị trí xây dựng, đặc biệt các công trình ở vị trí xung yếu. Thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình theo chu kỳ, bảo trì, sửa chữa, khắc phục các tồn tại (nếu có); Lập kế hoạch và khẩn trương tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình sớm phát hiện các nguy cơ, làm tốt công tác bảo trì năm 2024 và các năm tiếp theo.

Đối với công tác quy hoạch:

Tổ chức thực hiện việc rà soát, cập nhật, bổ sung các giải pháp ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu vào quy hoạch đô thị, khu dân cư phù hợp với đặc điểm địa hình, khí hậu của những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai như lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sụt lún đất, sạt lở đất, nước dâng, xâm nhập mặn.

Xác định mức độ ảnh hưởng của tần suất mưa lũ xảy ra ở từng khu vực trên địa bàn để lựa chọn địa điểm tái định cư đảm bảo an toàn cho người dân. Cảnh báo và chủ động di dời Nhân dân đến nơi an toàn ở các khu vực có nguy cơ ngập lụt, nước biển dâng bởi bão mạnh, siêu bão, các khu vực dân cư sinh sống tại vùng đồi núi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, các khu vực thoát lũ ở hạ lưu các hồ chứa.

Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật:

Rà soát, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước, thực hiện tốt công tác duy tu, bảo trì hệ thống thoát nước của khu vực đô thị, khu dân cư nhằm đảm bảo việc phân vùng, thoát lũ, đảm bảo chống ngập úng đô thị, khu dân cư. Đảm bảo an toàn điện và duy trì hoạt động cấp nước sạch cho vùng bị ngập úng.

Cắt tỉa cây xanh, xử lý cây có dấu hiệu nguy hiểm trên địa bàn, tại các khu vực khu dân cư, gần cơ sở giáo dục, công trình công cộng khác nhằm đảm bảo an toàn cho người, công trình xây dựng.

Đối với công trình đang khai thác sử dụng:

Tuyên truyền, hỗ trợ và yêu cầu người dân, chủ sử dụng thực hiện gia cố, giằng chống đảm bảo an toàn nhà ở trước mùa mưa bão, đặc biệt đối với các nhà thiếu kiên cố, nhà đơn sơ và thực hiện di dời dân cư đến nơi an toàn.

Kiểm tra, rà soát và có biện pháp sửa chữa, gia cường đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão đối với công trình có sử dụng mái tôn, mái fibro xi măng, trần nhựa, cửa kính, công trình gắn panô, biển quảng cáo. Kiểm tra, rà soát và có biện pháp gia cường đối với các bồn chứa nước lắp đặt cho nhà và công trình theo khuyến cáo của Bộ Xây dựng.

Các công trình xây dựng tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, khu vực có khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét, cần phải đánh giá, cảnh báo cho Nhân dân.

Đối với công trình đang thi công xây dựng:

Các chủ đầu tư công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc đơn vị thi công chủ động có các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, công trình đang thi công xây dựng, công trình lân cận, đặc biệt đảm bảo an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng, dàn giáo bao che và các thiết bị làm việc trên cao trong mùa mưa bão.

Đối các công trình kết cấu dạng tháp - trụ: Đối với công trình có sử dụng cần trục tháp phải nghiêm túc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cần trục tháp khi có gió bão.

Các công trình pa nô, bảng quảng cáo, cột điện ly tâm bê tông cốt thép: Yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng và gia cường, giằng chống đối với các trường hợp không đảm bảo chất lượng, nghiêng hoặc bố trí hoạt tải sai khác so với thiết kế ban đầu đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trong mùa mưa bão.

Có kế hoạch di dời các hộ dân trong phạm vi bị ảnh hưởng đến nơi an toàn khi cần thiết. Bố trí cảnh báo khu vực nguy hiểm tại những vị trí xung quanh công trình có nguy cơ mất an toàn. Tháo dỡ các thiết bị, bộ phận treo trên cao không bảo đảm an toàn khi có mưa bão.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Quảng Trị theo phạm vi quản lý đôn đốc các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình panô, bảng quảng cáo, cột điện ly tâm bê tông cốt thép địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung trên.

Các công trình hồ đập: Rà soát, kiểm tra, kiểm định an toàn hồ đập trước mùa mưa bão. Kiểm tra quy trình vận hành hồ đập nhằm bảo đảm an toàn cho hạ du. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo phạm vi quản lý khẩn trương đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý, vận hành công trình hồ đập nghiêm túc thực hiện các nội dung trên.

Nguồn: Quangtri.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)