Hà Nội: Cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố, giai đoạn 2021-2025 (Đợt 2)

Thứ năm, 30/11/2023 14:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/11, UBND Thành phố ban hành Quyết định 6017/QĐ-UBND về việc phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố, giai đoạn 2021-2025 (Đợt 2).

Theo đó, phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị (Đợt 2) trong Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021- 2025 tại 02 Phụ lục kèm theo.

Nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này bổ sung tương ứng vào các Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2023, số 5063/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND Thành phố. Các nội dung khác không thay đổi, giữ nguyên theo các Quyết định đã được phê duyệt.

 

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)