Bắc Giang: Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư trung tâm xã Quang Tiến, Quế Nham và cụm xã Chu Điện - Bảo Đài

Thứ hai, 28/11/2022 14:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư trung tâm xã Quang Tiến, huyện Tân Yên; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư trung tâm xã Quế Nham, huyện Tân Yên; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư cụm xã Chu Điện - Bảo Đài, huyện Lục Nam (tỷ lệ: 1/500).

Ảnh minh họa.

Cụ thể, đối với Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư trung tâm xã Quang Tiến, huyện Tân Yên gia hạn thời gian lập đồ án quy hoạch chi tiết thêm 02 tháng (60 ngày kể từ ngày UBND tỉnh có Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ).

Các nội dung khác của nhiệm vụ giữ nguyên theo Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện Tân Yên về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư trung tâm xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, (tỷ lệ 1/500); Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư trung tâm xã Quang Tiến, huyện Tân Yên (tỷ lệ 1/500).

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư trung tâm xã Quế Nham, huyện Tân Yên gia hạn thời gian lập đồ án quy hoạch chi tiết thêm 02 tháng (60 ngày kể từ ngày UBND tỉnh có Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ). Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Trung tâm xã Quế Nham, huyện Tân Yên (tỷ lệ 1/500) của UBND tỉnh Bắc Giang.

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư cụm xã Chu Điện - Bảo Đài, huyện Lục Nam điều chỉnh gia hạn thời gian lập đồ án quy hoạch chi tiết thêm 30 ngày kể từ ngày nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND huyện Lục Nam và Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang./.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)