Triển khai Chương trình “Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thứ tư, 11/08/2021 14:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo Kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bắc Kạn đề ra các mục tiêu sau:

Từng bước đầu tư, phát triển Thư viện tỉnh trở thành Thư viện điện tử theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu đọc và tra cứu thông tin của người dân; đẩy mạnh việc ứng dụng, triển khai các phần mềm quản lý thư viện, thư viện số vào hoạt động thư viện; chú trọng phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, triển khai liên thông, chia sẻ tài nguyên và sản phẩm thông tin thư viện với Thư viện Quốc gia, thư viện các tỉnh/thành phố;

Xây dựng Trang thông tin điện tử Thư viện tỉnh để cung cấp dịch vụ trực tuyến trên website như: Cung cấp tra cứu mục lục trực tuyến; dịch vụ cấp thẻ thư viện trực tuyến; dịch vụ tư vấn hướng dẫn bạn đọc sử dụng các dịch vụ trực tuyến, triển khai dịch vụ hỏi đáp, hỗ trợ sử dụng thư viện trực tuyến; liên kết website với các thư viện;

Thực hiện thu thập, số hóa 70% tài liệu, thư tịch cổ, tài nguyên thông tin của các dân tộc thiểu số; ưu tiên số hóa tài liệu địa chí có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học của địa phương;

100% người làm công tác thư viện được đào tạo và đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại;

Phấn đấu 30% thư viện cấp huyện được triển khai các phần mềm quản lý thư viện, thư viện số đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động;

50% người làm công tác thư viện được đào tạo và đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại.

Về định hướng đến năm 2030: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thư viện số, thực hiện liên thông ở mọi loại hình thư viện, bảo đảm cung ứng hiệu quả dịch vụ cho người sử dụng thư viện mọi nơi, mọi lúc.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện như: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức; xây dựng cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số ngành thư viện; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; huy động sự tham gia và tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vào việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, chuyển giao khoa học và công nghệ, nguồn lực thông tin cũng như đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, nghiên cứu khoa học trong thư viện; học tập kinh nghiệm của các địa phương, đơn vị chuyển đổi số thư viện phát triển mạnh...

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hằng năm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả; định kỳ hằng năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12 để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./.

Nguồn: Backan.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)