Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận gửi tới Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 03/04/2024 17:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận gửi tới Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị:“Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi. Theo đó, Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có 09 Bộ ngành như: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Chính phủ, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện. Kiến nghị sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1469/BXD-TCCB xin trả lời như sau:

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo và ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BXD ngày 03/10/2023 về Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1469/BXD-TCCB.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)