Trả lời kiến nghị của cử tri TP Hải Phòng gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 29/03/2024 18:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát các nội dung đã giao cho Chính phủ quy định chi tiết trong Luật Nhà ở năm 2023 để sớm ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết thi hành để công nhân trong các khu công nghiệp của thành phố sớm được hưởng các chính sách ưu đãi về nhà lưu trú công nhân, có thể được sử dụng nhà lưu trú ngay sau khi các dự án trên địa bàn thành phố hoàn thành đi vào sử dụng (khoản 2 Điều 94, khoản 4 Điều 100...)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có công văn 1379/BXD-QLN trả lời như sau:

Ngày 27/11/2023, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 (sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014). Theo đó, tại Chương VI. Chính sách về nhà ở xã hội đã dành riêng một Mục quy định về phát triển nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và giao Chính phủ “quy định điều kiện bảo đảm an toàn về môi trường, quy mô, tỷ lệ diện tích đất phát triển nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp (khoản 2 Điều 94); “quy định chi tiết việc cho thuê và quản lý sử dụng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp” (khoản 4 Điều 100).

Ngày 08/01/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6. Theo đó, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Nghị định quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đang chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong đó có quy định cụ thể về điều kiện bảo đảm an toàn về môi trường, quy mô, diện tích đất phát triển, việc cho thuê, quản lý sử dụng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp. Hiện nay, dự thảo Nghi định đang được Bộ Xây dựng gửi lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan qua Cổng thông tin điện tử và các cuộc hội thảo. Dự kiến trình Chính phủ trong Quý II/2024.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1379/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)