Trả lời kiến nghị của Cử tri tỉnh Tây Ninh tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thứ ba, 07/01/2020 16:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 12/11/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị chỉ đưa ra tỷ lệ chi phí quản lý chung các loại dịch vụ công ích đô thị nhưng với một số loại dịch vụ như nạo vét và duy trì hệ thống thoát nước đô thị, quản lý công viên, vườn thú và một số công tác dịch vụ công ích đô thị khác chưa có tỷ lệ % và hướng dẫn phương pháp để xác định chi phí quản lý chung”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 90/BXD-KTXD ngày 07/01/2020 trả lời như sau:

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước, trong đó, tổng chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ thực hiện dịch vụ thoát nước bao gồm: chi phí nhân công trực tiếp, chi phí vật tư trực tiếp, chi phí máy thiết bị trực tiếp, chí phí sản xuất chung và chi phí quản lý doanh nghiệp. Phương pháp xác định các khoản mục chi phí trên được quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Các dịch vụ công ích đô thị khác như quản lý công viên, vườn thú thì UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung hướng dẫn của Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị: Chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị được xác định bằng tỷ lệ phần trăm so với chi phí nhân công trực tiếp. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung để xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị nhưng không vượt quá định mức tỷ lệ được quy định tại Điều 5 Thông tư này để áp dụng tính giá dịch vụ cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 90/BXD-KTXD

 
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)