Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN: “Bảo tồn thích ứng di sản làng xã truyền thống trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới”

Thứ ba, 21/01/2020 16:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 21/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 78/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN: “Bảo tồn thích ứng di sản làng xã truyền thống trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới”.

Theo đó Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN: “Bảo tồn thích ứng di sản làng xã truyền thống trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới”. Danh sách hội đồng gồm 9  thành viên:

Chủ tịch Hội đồng:  

Ông Hồ Chí Quang - Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc

Thư ký Hội đồng: 

Bà Quách Thị Huệ Linh Chuyên viên chính Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Các Ủy viên phản biện: 

Ông Tạ Quốc Thắng - Chuyên viên Vụ Quy hoạch Kiến trúc

Ông Đàm Quang Tuấn - Chuyên gia Hội Quy hoạch và phát triển đôt hị Việt Nam

Các Ủy viên Hội đồng: 

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật

Ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội

Bà Đỗ Tú Lan - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị

Bà Lê Thị Bích Thuận - Chuyên gia Tổng Hội Xây dựng

Ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

Khách mời:

Đại diện Lãnh đạo – Trường Đại học Xây dựng;

Đại diện Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/01/2020. Hội đồng tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 78/QĐ-BXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_78-QĐ-BXD_21012020.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)