Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt Nam

Thứ ba, 26/02/2013 17:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 08/02/2013, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 180/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt Nam.

Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt Nam là một tổ chức gồm đại diện của các tổ chức thành viên Diễn đàn Đô thị Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 1602/QĐ-BXD ngày 25/11/2003 và được kiện toàn theo Quyết định số 482/QĐ-BXD ngày 20/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tên giao dịch tiếng Anh: Executive Board of Vietnam Urban Forum

Tên viết tắt: EB-VUF.

Cơ quan thường trực của Ban điều phối Diễn đàn Đô thị Việt Nam là Cục Phát triển đô thị trực thuộc Bộ Xây dựng, có trụ sở đặt tại số 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt Nam chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tổ chức và hoạt động của Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị theo đúng các quy định của Quy chế này, đồng thời phải bảo đảm tuân thủ Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ Xây dựng, các quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế có liên quan.

Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt Nam có chức năng chỉ đạo các hoạt động của Diễn đàn Đô thị Việt Nam và có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Tố chức các hoạt động hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan nhằm điều phối, nghiên cứu và hỗ trợ các hoạt động quản lý và phát triển đô thị.

2. Xúc tiến hợp tác và cộng tác giữa các nhà tài trợ với Chính phủ và các Bộ, ngành, chính quyền các đô thị, trong đó chú trọng tới chính quyền các thành phố lớn, các thành phố trung tâm là động lực phát triển vùng và quốc gia.

3. Xúc tiến trao đổi kinh nghiệm trực tiếp về quản lý, phát triển đô thị và thiết lập liên kết mạng lưới các thành phố và các bên liên quan trong nước và quốc tế.

4. Tham vấn các đối tác về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, các ưu tiên trong chương trình phát triển đô thị của Chính phủ và các nhà tài trợ ODA cũng như các vấn đề cụ thể khác.

5. Tạo lập và tăng cường diễn đàn đối thoại chính sách về phát triển đô thị và đô thị hóa nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát triển đô thị; tham vấn xây dựng chính sách, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước, Chính phủ và khu vực tư nhân.

6. Tạo lập diễn đàn chia sẻ các kinh nghiệm và bài học thực tiễn về công tác xây dựng thể chế, các kêt quả nghiên cứu khoa học trong quản lý phát triên đô thị tại các nước phát triển và đang phát triển, đề xuất việc áp dụng vào thực tế của Việt Nam.

7. Tạo lập diễn đàn đầu tư phát triển đô thị, kiến nghị định hướng ưu tiên đầu tư có sự hỗ trợ của nguồn vốn ODA và đề xuất những mục tiêu ưu tiên cho từng giai đoạn 5 năm trong các lĩnh vực: đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện các môi trường sống trong khu nghèo đô thị, định cư đô thị...

8. Tạo lập cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tình hình phát triển đô thị của Việt Nam và các nhu cầu kêu gọi đầu tư phát triển giai đoạn 5 năm, 10 năm nhằm thúc đẩy sự hợp tác toàn diện và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều phối hoạt động giữa các cơ quan Trung uơng và địa phương, giữa các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, giữa các tổ chức trong nước và quốc tế đối với phát triển đô thị.

9. Tổng hợp các kiến nghị của Diễn đàn Đô thị Việt Nam, báo cáo Bộ Xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

10. Tư vấn các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đầu tư phát triển đô thị với các cơ quan, tố chức có liên quan; tham gia phản biện xã hội các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đầu tư phát triển đô thị; và được tiếp cận thông tin chung của ngành Xây dựng và các tổ chức khác (theo điều kiện thực tế).

11. Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt Nam được Bộ Xây dựng bảo lãnh, bảo hộ và bảo trợ các hoạt động của Diễn đàn Đô thị Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức Ban điều phối Diễn đàn Đô thị Việt Nam

1. Ban Điều phối Diễn đàn đô thị gồm Trưởng Ban, các Phó trưởng Ban, Tổng Thư ký và các thành viên.

Trưởng ban Ban Điều phối Diễn đàn là lãnh đạo Bộ Xây dựng, là Chủ tịch thường trực các chương trình hoạt động của Diễn đàn, đồng thời, đồng chủ tịch luân phiên là đại diện của một tổ chức quốc tế được mời.

Phó Trưởng Ban, Tổng thư ký và các thành viên là đại diện được đề cử từ các thành viên Diễn đàn Đô thị Việt Nam, và quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2.Giúp việc cho Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt Nam có Ban Thư ký

3. Thành viên Diễn đàn Đô thị Việt Nam là đại diện của các cơ quan Chính phủ, các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế và tổ chức trong nước, các Hội nghề nghiệp, các đơn vị đào tạo, các doanh nghiệp và các cá nhân... danh sách các thành viên có thể được đề cử điều chỉnh, bổ sung hàng năm để tham gia thành viên Ban điều phối diễn đàn theo điều kiện tình hình thực tế và được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê chuẩn.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 180/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)