Công nhận Trung tâm Khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư – Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng

Thứ tư, 26/12/2012 14:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/12, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1157/QĐ-BXD về việc công nhận Trung tâm Khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư – Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng là đơn vị đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng.

Trung tâm Khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư – Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1157/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)