Hội thảo khởi động dự án: Tăng cường năng lực trong lĩnh vực cấp nước, vệ sinh và chất thải rắn tại Việt Nam

Thứ ba, 05/11/2013 10:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 4/11/2013, tại Hà Nội, Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội thảo khởi động dự án: “Tăng cường năng lực trong lĩnh vực cấp nước, vệ sinh và chất thải rắn tại Việt Nam”. TS. Nguyễn Tường Văn – Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây dựng chủ trì và điều hành Hội thảo.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Tham dự Hội thảo còn có các chuyên gia tư vấn quốc tế, lãnh đạo đạo diện Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Watech, đại diện liên doanh giữa BKT CO.,Ltd & KWWA, lãnh đạo đại diện 12 công ty nước tại Việt Nam, cùng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Xây dựng.

Thay mặt cho đơn vị tư vấn, ông Trần Đức Hạ - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Watech đã báo cáo nội dung của dự án. Theo báo cáo, dự án tăng cường năng lực trong lĩnh vực cấp nước, vệ sinh và chất thải rắn tại Việt Nam thuộc Chương trình Tín dụng Hỗn hợp do Norad – KfW tài trợ cho các dự án cấp nước, xử lý nước thải và chất thải rắn – Dịch vụ tư vấn chính nước ngoài. Dự án gồm 5 phần: tổng quan dự án, phạm vi công việc, tiến độ công việc, đề xuất chương trình và kế hoạch đào tạo, các tài liệu yêu cầu. Chủ đầu tư dự án do Ban Quản lý dự án phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (MABUTIP) – Bộ Xây dựng Việt Nam đảm nhận, đơn vị tư vấn do liên doanh giữa BKT CO.,Ltd & KWWA (Hiệp hội công trình nước và nước thải Hàn Quốc) và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Watech, thời gian thực hiện dự án sẽ diễn ra trong 27 tháng, từ tháng 10/2013 đến 12/2015. Dự án được chia làm 2 giai đoạn thực hiện, nội dung công việc chính là đánh giá nhu cầu tăng cường năng lực và đào tạo; thiết kế hế hoạch tăng cường năng lực và chương trình đào tạo chi tiết; phát triển điều khoản tham chiếu chi tiết trong việc lựa chọn tư vấn địa phương; hỗ trợ Ban Quản lý dự án trung ương tuyển chọn tư vấn địa phương cho dịch vụ tăng cường năng lực; giám sát /hướng dẫn triển khai dịch vụ tư vấn địa phương; đào tạo tăng cường năng lực về chính sách tài chính.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đều đánh giá cao nội dung của dự án, đồng thời đưa ra đề xuất, trước khi các công ty tham gia vào dự án, Bộ Xây dựng cần có văn bản gửi về UBND các tỉnh giới thiệu về dự án, trong đó nêu rõ mục tiêu, chương trình, kế hoạch, nội dung đào tạo. Để đạt hiệu quả cao hơn trong việc đào tạo. Bộ Xây dựng cần đề nghị tỉnh giao cho các công ty môi trường hoặc công ty cấp thoát nước làm đầu mối thực hiện.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn Tường Văn - Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật cho rằng, để dự án đạt hiệu quả cao nhất, dựa trên các đối tượng có như cầu đào tạo, các địa phương cử đại diện tham gia dự án sao cho phù hợp, đồng thời hi vọng nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ các Ban quản lý dự án. Về phía Cục Hạ tầng sẽ nhanh chóng xin văn bản của Bộ để gửi đi các tỉnh thông báo nội dung triển khai dự án và đơn vị đầu mối.

Thông qua dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng, độ tin cậy và tính bền vững của dự án cấp nước, vệ sinh và quản lý chất thải rắn cho 12 đô thị thuộc 12 tỉnh của Việt Nam. Đồng thời tăng cường năng lực cho các bên liên quan để đảm bảo hiệu quả đầu tư và hiệu quả quản lý, hoạt động, cũng như nâng cao trách nhiệm quản lý tài chính dài hạn và thu hồi đầy đủ chi phí, nâng cao tính bền vững và ổn định kỹ thuật./.

Bích Ngọc
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)